1

Tietosuojaseloste (päivitetty huhtikuu 2022)

1. Yksityisyys yhdellä silmäyksellä

Yleistä tietoa

Seuraavat huomautukset antavat yksinkertaisen yleiskuvan siitä, mitä tapahtuu henkilökohtaisille tiedoillesi, kun vierailet verkkosivuillamme. Henkilökohtaiset tiedot ovat kaikkia niitä henkilötietoja, jotka tunnistavat sinut. Yksityiskohtaiset tiedot tietosuojasta löytyvät tässä tekstissä luetelluista Dastietosuojakäytännöistämme.

Tietojen keruu verkkosivuillamme

Kuka on vastuussa tietojen keräämisestä tällä sivustolla?

Sivuston ylläpitäjä suorittaa tämän verkkosivuston tietojenkäsittelyn. Sen yhteystiedot löytyvät tämän verkkosivun kohdasta “Lakisääteiset tiedot”.

Miten keräämme tietosi?

Tietojasi kerätään silloin, kun jaat niitä meille. Tässä voi olla kyse esim. tiedoista, jotka syötät yhteydenottolomakkeeseen.

Muut tiedot kerätään automaattisesti IT-järjestelmien kautta, kun vierailet verkkosivuilla. Nämä ovat ennen kaikkea teknisiä tietoja (esimerkiksi Internet-selain, käyttöjärjestelmä tai vierailun kellonaika). Näiden tietojen keruu alkaa automaattisesti heti, kun olet sivustollamme.

Mihin käytämme tietojasi?

Osa aineistoista kerätään varmistaaksemme sivuston virheettömän tarjonnan. Muita tietoja voidaan käyttäjäanalyysin tekemiseen.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada vapaata tietoa tallennettujen henkilötietojen alkuperästä, vastaanottajasta ja tarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojen oikaisemista, rajoittamista, estämistä tai poistamista. Tätä varten ja tietosuojaa koskevissa lisäkysymyksissä voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa “Lakisääteiset tiedot” -kohdassa kerrottuja yhteystietoja käyttäen. Lisäksi sinulla on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Valitusoikeus tiedonkeruuta vastaan erikoistapauksissa, kuten suoramainonta (artikla 21, yleinen tietosuoja-asetus)

Jos tietojen käsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan e tai f mukaisesti, sinulla on oikeus, milloin tahansa sinun erityistilanteesta johtuvista syistä, esittää vastalause sinun henkilötietojen keräämiseen; tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Kukin oikeusperuste, joka perustuu tähän prosessointiin, löytyy tästä tietosuojakäytännöstä. Jos vastustat tietojenkeruuta, me emme enää käsittele kyseisiä henkilötietojasi, ellei meillä ole esittää pakottavia laillisia syitä käsittelyyn, jotka voittavat sinun tahdon, oikeuden ja vapauden tai jos käsittely on tarkoitettu oikeudellisten vaatimusten harjoittamista tai puolustamista varten (yleisen tietosuoja-asetuksen 21. artiklan 1. kohdan mukainen vastalause).

Jos henkilökohtaisia ​​tietojasi käsitellään suoramainonnassa, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käyttämistä tähän tarkoitukseen; tämä pätee myös profilointiin, mikäli se liittyy tällaiseen suoramainontaan. Jos vastustat sitä, henkilötietojasi ei enää käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin (yleisen tietosuoja-asetuksen 21. artiklan 2. kohta).

Analysointityökalut ja kolmannen osapuolen työkalut

Kun vierailet verkkosivustollamme, surfing-käyttäytymistä voi tilastollisesti arvioida. Tämä tapahtuu lähinnä evästeillä ja ns. Analyysiohjelmilla. Surfaattikäyttäytymisen analyysi on yleensä nimettömänä; surfing-käyttäytymistä ei voi jäljittää sinulle. Voit vastustaa tätä analyysiä tai estää sitä käyttämällä tiettyjä työkaluja. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät seuraavasta tietosuojakäytännöstä.

Voit vastustaa tätä analyysiä. Ilmoitamme sinulle mahdollisuudesta vastustaa tätä tietosuojakäytäntöä.

2. Yleiset tiedot ja pakolliset tiedot

Tietosuoja

Näiden sivustojen ylläpitäjät suojelevat henkilötietojasi erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietosi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuoja-asetusten ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Jos käytät tätä sivustoa, sinusta kerätään erilaisia ​​henkilötietoja. Henkilökohtaiset tiedot ovat henkilötietoja, jotka tunnistavat sinut. Tämä tietosuojakäytäntö kertoo, mitä tietoja keräämme ja mihin me niitä käytämme. Se selittää myös, miten ja mihin tarkoitukseen se tapahtuu.

Huomaa, että Internetin välityksellä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esimerkiksi sähköpostin välityksellä) voi olla tietoturva-aukkoja. Tietojen täydellinen suojaaminen kolmansien osapuolten käytöltä ei ole mahdollista.

Vastuussa oleva taho

Tämän verkkosivuston tietojenkäsittelystä vastaava taho on:

health.On Ventures GmbH
Im Gewerbegebiet 5
91093 Heßdorf
Saksa

Puhelin: +49 9131 623 89 40
Sähköposti: service@healthonventures.com

Vastuullinen taho on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee tarkoitukset ja keinot henkilötietojen käsittelyyn (esim nimi, sähköpostiosoitteet yms.).

Suostumuksen peruuttaminen tietojenkäsittelyyn

Monet tietojenkäsittelytoimet ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksella. Voit peruuttaa olemassa olevan suostumuksen milloin tahansa. Epävirallinen viesti sähköpostilla meille riittää. Peruuttaminen ei vaikuta niiden tietojen käyttämisen laillisuuteen, jotka on kerätty ennen suostumuksen peruuttamista.

Valitusoikeus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle

Kenellä tahansa asianomaisella henkilöllä on rajoittamaton oikeus kannella hallinto-oikeudessa tai tuomioistuimessa valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän asuinpaikkansa, työpaikkansa tai väitetty rikkomus sijaitsee tai on tapahtunut, jos asianomainen on sitä mieltä, että häntä koskeva tietojenkäsittely rikkoo tätä asetusta.

Tietosuojalainsäädännön vastuullinen valvontaviranomainen on sen liittovaltion, jossa tämä yritys sijaitsee, tietosuojavaltuutettu. Tämä on: Liittovaltion tietosuojavirasto, Promenade 27, 91522 Ansbach, Saksa, puh.: 0981 / 53-1300, sähköposti: poststelle@lda.bayern.de.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus jakaa tietoja, joita me sinun suostumukseen, tai sellaisen sopimuksen täyttämiseen perustuen, automaattisesti keräämme, itsellesi tai kolmannelle osapuolelle tavallisessa, koneellisesti luettavassa muodossa. Jos tarvitset suoraa tietojen siirtoa toiselle vastuussa olevalle henkilölle, se tehdään vain siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista.

SSL- tai TLS-salaus

Tämä sivusto käyttää turvallisuussyistä ja suojellakseen luottamuksellisen sisällön lähettämistä, kuten tilauksia tai kyselyitä, jotka lähetät meille sivuston ylläpitäjille, SSL- tai TLS-salausta. Voit tunnistaa salatun yhteyden kun näet selaimen osoitekohdan muuttuvan “http://”-muodosta “https://”-muotoon, sekä lukkosymbolin selaimen rivillä.

Jos SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea lähettämiäsi tietoja.

Salatut maksuyhteydet tällä verkkosivustolla

Jos maksullisen sopimuksen päätteeksi sinulla on velvollisuus antaa meille maksutiedot (esim. luottokortin numero), näitä tietoja tarvitaan maksujen käsittelyyn.

Maksuyhteys tavallista maksutapaa (Visa/MasterCard, lasku) käyttäessä tapahtuu yksinomaan salatun SSL- tai TLS-yhteyden kautta. Voit tunnistaa salatun yhteyden kun näet selaimen osoitekohdan muuttuvan “http://”-muodosta “https://”-muotoon, sekä lukkosymbolin selaimen rivillä.

Salatun tiedonsiirrossa kolmannet osapuolet eivät voi lukea sinun meille lähettämiäsi maksutietoja.

Tiedot, korjaukset, käyttörajoitukset, estäminen, poisto

Sinulla on lain määräysten rajoissa oikeus saada tietoa sinun tallennetuista tiedoista, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta, sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja mahdollisesti oikeus oikaista, rajoittaa käsittelyä, estää tai poistaa näitä tietoja. Jos sinulla on kysyttävää aiheeseen liittyen, voit koska vaan ottaa meihin yhteyttä “Lakisääteiset tiedot”- kohdan yhteystietoja käyttäen.

Oikeus tietojenkeräämisen rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia rajoittamaan sinusta kerättyjen henkilötietojen käyttämistä.

Jos sinulla on kysyttävää aiheeseen liittyen, voit koska vaan ottaa meihin yhteyttä “Lakisääteiset tiedot”- kohdan yhteystietoja käyttäen. Oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä pätee seuraavissa tapauksissa:

  • Jos kiistät sinusta tallennetun tiedon todenmukaisuuden, tarvitsemme aikaa tarkistaa asian. Kun tarkistusprosessi on kesken, sinulla on oikeus vaatia tietojenkäsittelyn rajoittamista.
  • Jos henkilötietojasi on käytetty tai käytetään laittomasti, voit poistamisen sijaan vaatia tietojenkäsittelyn rajoittamista.
  • Jos emme enää tarvitse henkilökohtaisia tietojasi, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus poistamisen sijaan vaatia tietojenkäsittelyn rajoittamista.
  • Jos olet esittänyt yleisen tietosuoja-asetuksen 21. artiklan 1. momentin mukaisen vastalauseen, on harkittava sinun ja meidän etujen välillä. Ellei ole selvää, kumman etu on vahvemmassa asemassa, sinulla on oikeus vaatia tietojenkäsittelyn rajoittamista.

Jos rajoitat henkilötietojesi käsittelyä, niitä tietoja voidaan käyttää niiden säilytystä lukuun ottamatta vain sinun suostumuksesta, tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen yksityisen tai oikeushenkilön suojaksi tai silloin, kun se on Euroopan unionin tai sen jonkin jäsenvaltion yleisen edun mukaista.

Vastaväite ​​mainosposteja vastaan

Yhteystietoja, jotka on julkaistu lakisääteisten tietojen yhteydessä, ei saa käyttää mainos- ja tiedotusmateriaalien lähettämistä varten. Sivustojen ylläpitäjät pidättävät nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos ei-toivottuja mainostustietoja, esimerkiksi roskapostiviestein, tulee vastaan.

3. Tietojen keruu verkkosivuillamme

Evästeet

Internet-sivut käyttävät osittain niin kutsuttuja evästeitä. Evästeet eivät vahingoita tietokonetta ja ne eivät sisällä viruksia. Evästeiden tarkoitus on tehdä Internetin käyttöä entistä käyttäjäystävällisemmäksi, tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan tietokoneellesi ja tallennetaan selaimeesi.

Useimmat käyttämämme evästeet ovat niin sanottuja “istuntoevästeitä”. Ne poistetaan automaattisesti vierailun lopussa. Muut evästeet säilytetään laitteellasi, kunnes poistat ne. Nämä evästeet antavat meille mahdollisuuden tunnistaa selaimesi seuraavalla vierailukerralla.

Voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden käytöstä ja sallitaan evästeiden käyttö vain yksittäisissä tapauksissa, evästeiden hyväksyminen tai yleensä poissulkeminen tietyissä tapauksissa tai evästeiden automaattinen poistaminen suljettaessa selain. Evästeiden poistaminen käytöstä saattaa rajoittaa tämän sivuston toimivuutta.

Evästeitä, jotka tarvitaan sähköisen viestinnän tai tiettyjen toimintojen suorittamiseen (esim. ostoskoritoiminto), tallennetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan perusteella. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi evästeiden tallentamiseen teknisesti virheettömille ja optimoiduille palveluilleen. Mikäli muita evästeitä (kuten evästeitä, joiden avulla voidaan analysoida surffailukäyttäytymistäsi) tallennetaan, niitä käsitellään erikseen tässä tietosuojakäytännössä.

Palvelimen lokitiedostoja

Sivuston tarjoaja kerää ja tallentaa ns. palvelinlokitiedostoon tietoja, jotka selaimesi lähettää automaattisesti meille. Nämä ovat etenkin:

  • selaimen tyyppi ja selaimen versio
  • käyttöjärjestelmä
  • viittaava URL-osoite
  • käytössä olevan tietokoneen käyttäjänimi
  • palvelinpyynnön aika
  • IP-osoite

Näiden tietojen yhdistämistä muiden tietolähteiden kanssa ei tehdä.

Näiden tietojen keruu perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohtaan. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu teknisesti virheettömään esitykseen ja verkkosivun optimointiin – tämä edellyttää palvelimen lokitietojen kirjaamista.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille kysymyksiä yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse, lomakkeen tiedot, sekä siinä mukana olevat yhteystiedot tallennetaan, jotta pyyntö voidaan käsitellä, sekä mahdollisten jatkokysymysten varalta. Emme jaa näitä tietoja eteenpäin ilman sinun suostumustasi.

Yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin välityksellä toimitettujen tietojen käsittely tapahtuu yksinomaan omalla suostumuksellasi (yleinen tietosuoja-asetus, 6 §:n 1. momentti). Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa. Epävirallinen viesti sähköpostilla meille riittää. Peruuttaminen ei vaikuta niiden tietojen käyttämisen laillisuuteen, jotka on kerätty ennen suostumuksen peruuttamista.

Yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla annetut tiedot pysyvät meillä kunnes pyydät meitä poistamaan ne, perut suostumuksen niiden säilyttämiseen tai syy niiden tallentamiseen ei ole enää voimassa (esimerkiksi pyyntösi käsittely on valmis). Pakolliset lakisääteiset säännökset – etenkin säilytysaika – pysyvät ennallaan.

Sivuston kommenttiosio

Tämän sivun kommenttiosio (etenkin blogikommentit, kysymykset ja asiakkaiden arvostelut) tallentaa kommenttisi ohella kommentin kirjoittamisen ajankohdan, sinun sähköpostiosoitteesi, ja valitsemasi käyttäjätunnuksen.

Kommenttitoiminto tallentaa kommentteja kirjoittavien käyttäjien IP-osoitteet. Tarvitsemme näitä tietoja voidaksemme toimia tekijää vastaan ​​rikkomusten, kuten loukkausten tai propagandan, tapauksessa.

Sivun käyttäjänä voit tilata myös kommentteja. Saat tässä tapauksessa vahvistusviestin vahvistaaksesi, että olet annetun sähköpostiosoitteen omistaja. Voit perua tämän toiminnon milloin tahansa info-viestien linkin kautta. Tiedot, jotka on annettu kommenttien tilausta tehdessä, poistetaan tässä tapauksessa; kuitenkin, jos olet lähettänyt nämä tiedot meille muualla ja muuhun tarkoitukseen (kuten uutiskirjeen tilaus), ne pysyvät meillä.

Kommentit ja niihin liittyvät tiedot (esimerkiksi IP-osoite) tallennetaan ja ne pysyvät sivuillamme kunnes kommentoitu sisältö on poistettu kokonaan tai kommentteja on poistettava oikeudellisista syistä (esim loukkaavan kommentin vuoksi).

Kommentit tallennetaan omalla suostumuksellasi (yleinen tietosuoja-asetus, 6 §:n 1. momentti). Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa. Epävirallinen viesti sähköpostilla meille riittää. Peruuttaminen ei vaikuta niiden tietojen käyttämisen laillisuuteen, jotka on kerätty ennen suostumuksen peruuttamista.

Kyselyt sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, sinun kysely, sekä kaikki siihen liittyvät henkilötiedot (nimi, osoite) tallennetaan ja käsitellään pyyntösi käsittelyä varten.

Näiden tietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1b kohtaan, kun pyyntönne käsitellään sopimuksen täyttämisen yhteydessä tai sitä vaaditaan ennen sopimuksen tekemistä. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu sinun suostumukseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1a kohta) ja / tai meidän oikeutettuun etuun (yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1f kohta), koska meillä on oikeutettu etu meille osoitettujen pyyntöjen tehokkaaseen käsittelyyn.

Sinun meille antamat tiedot pysyvät meillä kunnes pyydät meitä poistamaan ne, perut suostumuksen niiden säilyttämiseen tai syy niiden tallentamiseen ei ole enää voimassa (esimerkiksi pyyntösi käsittely on valmis). Pakolliset lakisääteiset säännökset – etenkin säilytysaika – pysyvät ennallaan.

Tietojenkäsittely (asiakas- ja sopimustiedot)

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja siltä osin, kun ne ovat välttämättömiä sisällöllisen suunnittelun tai muutoksien oikeussuhteen laatimiseksi, vuoksi. Tämä tehdään yleisen tietosuoja-asetukset 6. artiklan 1 kappaleen b-kohdan perusteella, joka mahdollistaa tietojen käsittelyn sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden avuksi. Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja verkkosivujen (käyttäjätietojen) käyttöä varten siinä määrin kuin se on välttämätöntä, jotta käyttäjä voi käyttää tai laskuttaa palvelua.

Kerätty asiakastieto poistetaan pyynnön käsittelyn tai asiakassuhteen päättymisen jälkeen, paitsi jo tarvitsemme niitä täyttääksemme lainmukaisia velvoitteitamme tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Asiakastili

Voit luoda ilmaisen asiakastilin ilman mitään velvollisuutta. Tässä yhteydessä voidaan kerätä ja käsitellä erilaisia henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitteesi tai etu- ja sukunimesi. Emme luovuta näitä tietoja kolmansille osapuolille. Tämän tietojenkäsittelyn perustana on käyttäjän suostumus, DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. 

Kun olet kirjautunut asiakastilillesi, voit milloin tahansa tarkastella tai muuttaa asiakastilille tallennettuja tietoja, jälkimmäinen ei kuitenkaan koske jo tehtyjä tilauksia. Jos et kirjaudu aktiivisesti ulos asiakastililtäsi, pysyt kirjautuneena asiakastilillesi, vaikka poistuisit SomniShopin verkkosivustolta. 

Asiakastilisi on suojattu salasanalla. Voit asettaa oman salasanasi, mutta sinun on noudatettava turvaohjeitamme. Asiakastilillesi pääsyä varten tarvittavia tietoja (sähköpostiosoite ja salasana) on käsiteltävä luottamuksellisesti, eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. 

Sinulla on mahdollisuus poistaa asiakastilisi milloin tahansa. Voit tehdä niin lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme (service@somnishop.fi). Asiakastilille tallennettujen tietojesi poistaminen ei vaikuta niihin tietoihin, joiden säilyttäminen tai käsittely on tarpeen oikeudellisten vaatimusten esittämistä, esittämistä tai puolustamista varten tai lakisääteisten säännösten (esim. kaupalliset tai verotukselliset) mukaisesti, DSGVO 17 artiklan 3 kohdan e) ja b) alakohta.

Tietojen jakaminen verkkokauppoja, vähittäismyyjiä ja tavaroiden lähettämistä koskevan sopimuksen tekemisen yhteydessä

Siirrämme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, mikäli tämä on välttämätöntä sopimuksen kannalta, esimerkiksi tavaroiden luovuttamisesta vastaaville yrityksille tai maksujen käsittelystä vastaavalle pankille. Tietojen edelleen lähettämistä ei tapahdu siis vain, jos olet nimenomaisesti suostunut siihen. Tietojesi siirtoa kolmansille osapuolille, esimerkiksi mainostarkoituksiin, ei tapahdu ilman suostumustasi tai laillista perustetta.

Tietojenkäsittelyn perusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan kohta 1b, joka mahdollistaa tietojen käsittelyn sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden avuksi.

4. Analyysityökalut ja mainontadvertising

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -palvelun toimintoja. Palvelun tarjoaja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics käyttää niin kutsuttuja evästeitä. Nämä ovat tietokoneellesi tallennettuja tekstitiedostoja, joiden avulla voidaan analysoida sivuston käyttöä. Evästeestä tämän sivuston käyttöä koskevat tiedot lähetetään yleensä Yhdysvalloissa sijaitsevalle Google-palvelimelle ja säilytetään siellä.

Google Analyticsin evästeet tallennetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1f-kohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustoa että mainontaa.

IP-anonymisointi

Olemme aktivoineet tämän verkkosivuston IP-anonymisoinnin. Tämä tarkoittaa, että IP-osoite typistetään Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muiden Euroopan talousalueen osapuolten sopimusmaissa, ennen sen lähettämistä Yhdysvaltoihin. Ainoastaan ​​poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja sivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen sivuston käyttöä, kootakseen raportteja sivuston toiminnasta ja tarjotakseen sivuston ylläpitäjälle muita sivuston ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita. Google Analyticsille sinun selaimen jakamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Selainliitännäinen

Voit estää evästeiden tallentamisen selainohjelmiston vastaavan asetuksen avulla. Huomaa kuitenkin, että jos teet tämän, et ehkä voi käyttää kaikkia tämän sivuston ominaisuuksia mahdollisimman hyvin. Voit myös estää evästeiden avulla saatujen tietojen ja sivuston käyttöön liittyvien tietojen (sis. IP-osoite) siirtymisen Googlelle niin, että näiden tietojen käsittely Googlella on estetty, lataamalla ja asentamalla selaimen liitännäisen seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi External link icon.

Tietojen keräämisen vastustaminen

Voit estää Google Analyticsia keräämästä tietojasi (ns. opt-out) napsauttamalla alempana olevaa linkkiä. Se asettaa opt-out-evästeen, joka estää tietojen keräämisen tulevista vierailuista tällä sivustolla: poista Google Analytics käytöstä. Opt-out toimii vain tällä verkkosivustolla ja vain selaimessa, jossa käytät opt-out:ia. Tärkeää: Jos poistat evästeet tässä selaimessa, sinun on asetettava opt-out uudelleen (napsauta uudelleen yllä olevaa linkkiä).

Lisätietoja Google Analyticsin käyttäjätietojen käyttämisestä, löydät Google tietosuojaselosteesta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi External link icon.

Tilausten käsittely

Olemme tehneet sopimuksen Googlen kanssa tilausten käsittelystä ja täytämme täysin Saksan tietosuojaviranomaisten tiukat vaatimukset Google Analyticsia käytettäessä.

Väestötiedot Google Analyticsissa

Tämä sivusto käyttää Google Analyticsin väestötietoja. Tämän tuloksena voidaan laatia raportteja, jotka sisältävät sivuston kävijöiden iän, sukupuolen ja mielenkiinnon kohteet. Nämä tiedot ovat peräisin Googlen ja kolmannen osapuolen aihepiiriin liittyvän mainonnan kävijätiedoista. Tätä dataa ei voida jäljittää tietylle henkilölle. Voit poistaa näyttöasetukset Google-tililtäsi tai kieltää tietojen keräämiseen Google Analyticsiin, kuten kohdassa “tiedonkeruun vastustaminen” esitetty – yleisesti kielletty.

Tietojen säilytysaika

Googlella tallennetut tiedot käyttäjä- ja tapahtumatasoilta, jotka ovat sidoksissa evästeisiin, käyttäjän tunnistamiseen (esim. käyttäjän ID) tai mainos-ID:een (esimerkiksi DoubleClick-evästeet, Android-mainos-ID), anonymisoidaan, eli poistetaan, 26 kuukauden jälkeen. Tarkempia tietoja aiheesta löydät seuraavasta linkistä. https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=fi External link icon.

Google AdWords ja Google-tulosseuranta

Tämä sivusto käyttää Google AdWordsia. AdWords on online-mainontaohjelma, joka kuuluu Google Ireland Limited:lle (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Osana Google AdWordsia käytämme niin sanottua tulosseurantaa. Kun napsautat Googlen tarjoamaa mainosta, asetetaan tulosseuranta-eväste. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka Internet-selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Nämä evästeet menettävät voimassa olonsa 30 päivän jälkeen, eikä niitä käytetä käyttäjien henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Jos käyttäjä vierailee tämän sivuston tietyillä sivuilla ja eväste ei ole vielä vanhentunut, voimme tunnistaa, että käyttäjä napsautti mainosta ja ohjasi uudelleen tälle sivulle.

Kukin Google AdWords -asiakas saa eri evästeen. Evästeitä ei voi seurata mainostajien verkkosivustojen kautta. Tulosseuranta-evästeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään tulosseuranta-tilastojen luomiseen AdWords-mainostajille, jotka ovat valinneet tulosseurannan. Asiakkaille kerrotaan niiden käyttäjien kokonaismäärä, jotka napsauttivat mainostaan ​​ja jotka ohjattiin tulosseurantatunnisteeseen. He eivät kuitenkaan saa tietoja, jotka tunnistavat käyttäjät. Jos et halua osallistua seurantaan, voit poistaa tämän käytöstä poistamalla Googlen tulosseurannan evästeen käytöstä Internet-selaimessa käyttäjäasetukset-kohdassa. Et ole silloin mukana tulosseuranta-tilastoissa.

“Tulosseuranta-evästeiden” tallentaminen perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1f-kohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustoa että mainontaa.

Lisätietoja Google AdWordsista ja Googlen tulosseurannasta voit lukea Googlen tietosuojakäytännöstä: https://www.google.com/policies/privacy/ External link icon.

Voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asetuksista ja sallitaan evästeiden käyttö vain yksittäisissä tapauksissa, evästeet hyväksytään tietyissä tapauksissa, evästeet poissuljetaan pääsääntöisesti, tai evästeet poistetaan automaattisesti suljettaessa selain. Evästeiden poistaminen käytöstä saattaa rajoittaa tämän sivuston toimivuutta.

Google reCAPTCHA

Käytämme verkkosivustoillamme “Google reCAPTCHA”:a (jäljempänä “reCAPTCHA”). Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

ReCAPTCH:n avulla haluamme tarkistaa, onko verkkosivustolle annetut tiedot (esimerkiksi yhteystietolomakkeessa) ihmisen vai automaattisen ohjelman syöttämiä. Tätä varten reCAPTCHA analysoi sivuston kävijän käyttäytymistä erilaisten ominaisuuksien perusteella. Tämä analyysi alkaa automaattisesti heti kun sivuston kävijä saapuu verkkosivustolle. Analyysia varten reCAPTCHA arvioi erilaisia ​​tietoja (esimerkiksi IP-osoite, sivuston kävijän vierailun aika verkkosivustolla tai käyttäjän hiiren liikkeet). Analyysissä kerätyt tiedot välitetään Googlelle.

ReCAPTCHA-analyysit toimivat täysin taustalla. Sivuston kävijöitä ei informoida erikseen analyysin tekemisestä.

Tietojenkäsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1f-kohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi suojata verkkosivustoja väärinkäyttäjiltä, kuten automaattisilta vakoiluohjelmilta ja roskaviesteiltä.

Lisätietoja Googlen reCAPTCHA:sta, sekä Googlen tietosuojaselosteen löydät seuraavista linkeistä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi External link icon ja https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html External link icon.

Google Adsin ja Analyticsin uudelleenmarkkinointi

Verkkosivustomme hyödyntävät Google Analyticsin uudelleen markkinoinnin ominaisuuksia yhdistettynä Google AdWordsin ja DoubleClickin eri laitteiden ominaisuuksiin. Palvelun tarjoaja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Tämä ominaisuus mahdollistaa Google Analyticsin ja Google AdWordsin tekemien mainoskohderyhmien yhdistämistä Google Adsin ja Google DoubleClickin ominaisuuksiin eri laitteilla. Näin sinulle henkilökohtaisesti kohdistetut saman aihepiirin mainosviestit, jotka riippuvat edellisestä selailukäyttäytymisestäsi ja näkyvät päätelaitteellasi (esim. matkapuhelin), näkyvät myös muilla laitteillasi (esim tabletti tai tietokone).

Kun olet antanut suostumuksesi, Google yhdistää tätä tarkoitusta varten verkko- ja sovellushistorian Google-tiliisi. Tällä tavoin saamasi henkilökohtaiset mainosviestit voivat näkyä missä tahansa laitteessa, jolla kirjaudut Google-tiliisi.

ActiveCampaign / Klaviyo

Käytämme ActiveCampaignin ja Klaviyon palveluja muun muassa uutiskirjeiden ja tiedotussähköpostien lähettämiseen. Palveluntarjoajat ovat ActiveCampaign LLC, 1 N Dearborn St., 5th Floor, Chicago, Illinois 60602 USA (“ActiveCampaign”) ja Klaviyo Inc., 125 Summer St, Floor 6 Boston, MA 02111 United States („Klaviyo”).

ActiveCampaign ja Klaviyo ovat palveluita, joiden avulla voidaan muun muassa valmistella, mukauttaa, organisoida ja analysoida sähköpostien lähettämistä. Tätä varten tarvittavat tiedot (esim. tilaustiedot tai sähköpostiosoitteesi) siirretään ActiveCampaignille tai Klaviyolle  ja tallennetaan niiden yhdysvaltalaisille palvelimille.

Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen sekä Activecampaignin että Klaviyon kanssa. Tähän sisältyvät myös Euroopan komission vakiomuotoiset sopimuslausekkeet, jotka koskevat tietojen laillista siirtoa EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä. Lisäksi Activecampaign ja Klaviyo ovat toteuttaneet lisätoimenpiteitä varmistaakseen riittävän tietosuojan tason Yhdysvaltoihin tapahtuvassa tietojen siirrossa Euroopan unionin tuomioistuimen antaman Schrems II -tuomion vaatimusten mukaisesti. Tarkistamme säännöllisesti sekä Activecampaignille ja Klaviyolle suoritettujen että niiden suorittamien tietojen siirtojen laillisuuden. Lisätietoja tästä on saatavilla englannin kielellä i) Activecampaignin osalta osoitteissa https://www.activecampaign.com/legal/gdpr-updates/gdpr-overview ja https://www.activecampaign.com/legal/newscc sekä ii) Klaviyon osalta osoitteissa https://help.klaviyo.com/hc/en-us/sections/360011571352-Data-Privacy-and-Protection ja https://www.klaviyo.com/legal/dpa.

ActiveCampaignin tai Klaviyon kautta lähetettyjen sähköpostiviestien avulla voimme analysoida sähköpostin vastaanottajien käyttäytymistä. Voimme muun muassa analysoida, kuinka moni vastaanottaja on avannut sähköpostin ja kuinka usein sähköpostin kutakin linkkiä on klikattu. Niin sanotun konversioseurannan avulla voidaan myös määrittää, onko sähköpostin linkkien klikkaamisen jälkeen tapahtunut jokin ennalta määritelty toimenpide (esim. tuotteen ostaminen, tietojen jakaminen sosiaalisessa mediassa, sähköpostiviestien vastaanottamisen peruuttaminen). Näitä tietoja ei voida yhdistää tiettyyn sähköpostin vastaanottajaan. Tämän tarkoituksena on analysoida uutiskirje- tai tiedotussähköpostikampanjoita. Näiden analyysien tuloksia voidaan käyttää uutiskirjeiden ja tiedotussähköpostien mukauttamiseen vastaamaan paremmin vastaanottajien kiinnostuksen kohteita.

Jos et hyväksy ActiveCampaignin tai Klaviyon tekemiä analyysejä, sinun on peruutettava uutiskirjeemme tai tiedotussähköpostiemme tilaus. Voit tehdä tämän milloin tahansa ilman, että sinulle aiheutuu muita kustannuksia kuin perusmaksujen mukaiset siirtokustannukset. Voit peruuttaa tilauksen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service@somnishop.com tai klikkaamalla sähköposteissamme olevaa peruutuslinkkiä.

Tietojenkäsittely perustuu oikeutettuun etuumme yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan f alakohdan mukaisesti, kun kyseessä on tiedotussähköposti ja a alakohdan mukaisesti, kun kyseessä on uutiskirje. Jos vastustat sähköpostiosoitteesi käyttöä tiedotussähköposteihin, emme enää käytä sitä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen. Tässä tapauksessa poistamme tiedot, jotka olet antanut meille uutiskirjeen vastaanottamista varten. Tämä ei vaikuta tietoihin, jotka olemme tallentaneet muihin tarkoituksiin. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.

Lisätietoja tietosuojakäytännöistä löydät englannin kielellä (i)  ActiveCampaignin osalta osoitteessa: https://www.activecampaign.com/privacy-policy ja (ii) Klaviyon osalta osoitteesta:  https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice.